Magazyn Przestrzeń to połączenie codziennej psychologii z kulturą. To miejsce na odnalezienie siebie, dotknięcie swoich emocji, rozwój osobisty. Jest to także płaszczyzna dla sztuki i artystów. Celem magazynu jest promocja świadomego życia, psychologii, ciekawych inicjatyw, szeroko pojętej kultury oraz utalentowanych twórców.

Przestrzeń © 2016Website credits: MH

Przeglądaj cały numer

Zaklęte w dziecko skrzywdzone

graf. Urszula Zabłocka

graf. Urszula Zabłocka

Trudny egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, konflikt w pracy. Często w takich sytuacjach używamy sformułowania: „to było traumatyczne przeżycie” albo: „do dzisiaj mam traumę z tego powodu”. Coś jak: „mam depresję”, bo akurat leje deszcz. A to mocno nietrafione określenia. Traumatyczne przeżycia bowiem, to doświadczenie wojny, ataku terroryzmu, udział w katastrofie komunikacyjnej, gwałt czy doświadczenie przemocy w dzieciństwie. Na tym ostatnim skupię się dzisiaj, kładąc nacisk na problem molestowania seksualnego dziewczynek i jego konsekwencji, których doświadczają jako dorosłe kobiety.

Definicji przemocy seksualnej wobec dziecka jest wiele, trafnie i krótko ujmuje problem Światowa Organizacja Zdrowia: jest to wykorzystywanie dziecka dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe i starsze. Ten rodzaj przemocy niesie za sobą bardzo dotkliwe skutki w zasadzie we wszystkich obszarach życia: cielesności/seksualności, psychice oraz emocjach. A ponieważ funkcjonowanie człowieka w życiu dorosłym oparte jest w dużej mierze na doświadczeniach zdobytych w okresie dzieciństwa i dorastania, konsekwencje te są wciąż odczuwane po wielu latach.

Jednym z następstw doświadczenia wykorzystania seksualnego może być wystąpienie zespołu stresu pourazowego (PTSD), które jest jednocześnie potwierdzeniem, że zdarzenie traumatyczne miało miejsce. Często w filmach fabularnych mówi się o stresie pourazowym w kontekście weteranów wojennych. Mają oni koszmary senne, powracają wspomnienia tamtych chwil, doświadczają zaburzeń koncentracji i braku równowagi emocjonalnej. Ofiary molestowane seksualnie w dzieciństwie przeżywają podobne objawy. Różnią się od żołnierzy tym, że nigdy nie dostaną orderu za waleczność i odwagę.

Wyniki badań pokazują, że kobiety doświadczone przemocą seksualną w dzieciństwie przejawiają w dorosłym życiu wyższy poziom lęku oraz częściej doświadczają występowania dysfunkcji seksualnych (np. obniżenia potrzeb seksualnych, lęku przed współżyciem). Wysoki poziom lęku może powodować kolejne negatywne skutki w postaci np. depresji czy myśli samobójczych. Wyniki testów osobowości także wskazują na charakterystyczne dla tej grupy kobiet niepokojące dane. Otóż prezentują one wyższy poziom neurotyczności (czyli pewnego niezrównoważenia emocjonalnego, podatności na stres i napięcia razem wziętych), wyższy poziom ugodowości oraz niższy poziom otwartości.  Ta wysoka ugodowość może przejawiać się w uległości i przyjmowaniu postawy ofiary w codziennym funkcjonowaniu. Obniżony poziom otwartości natomiast oznacza konwencjonalność zachowania oraz konserwatyzm w poglądach. Taki sposób postępowania może pomagać im utrzymywać względne poczucie bezpieczeństwa.

Co jeszcze? Bo to niestety nie wszystko… Dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie mają niższą (niż przeciętnie) samoocenę i wyższe (niż przeciętnie) skłonności do sięgania po alkohol i narkotyki. Przemoc doświadczona w dzieciństwie nierzadko ma też wpływ na życie seksualne dorosłych kobiet i zwiększa ich podatność na wykorzystanie np. w związku małżeńskim. Kobiety molestowane powtarzają zachowania utrwalone w tamtym okresie, zachowania związane z brakiem szacunku dla własnego ciała czy trudnościami w utrzymywaniu granic w relacjach.

Lista skutków doświadczenia przemocy seksualnej w dzieciństwie wydaje się nie mieć końca. Dlatego jej ofiary powinny być objęte wielokierunkową pomocą specjalistów. Główny cel wsparcia to pomoc ofiarom w zmniejszeniu objawów będących skutkiem przeżytych doświadczeń i pomoc w budowaniu poczucia wartości. Leczenie ma eliminować doznania takie jak lęk, poczucie winy, wstydu oraz poczucie odpowiedzialności za to, co się stało. Istotnym obszarem pracy terapeutycznej jest także sfera seksualna. Kobiety – ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie – potrzebują wielokierunkowej pomocy specjalistycznej (medycznej, psychologicznej, prawnej). A udzielanie wsparcia warto zacząć od zaopiekowania się skrzywdzonym dzieckiem, które symbolicznie towarzyszy im przez całe życie.

Komentarze
Komentarze do:

"Zaklęte w dziecko skrzywdzone"

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuję