Magazyn Przestrzeń to połączenie codziennej psychologii z kulturą. To miejsce na odnalezienie siebie, dotknięcie swoich emocji, rozwój osobisty. Jest to także płaszczyzna dla sztuki i artystów. Celem magazynu jest promocja świadomego życia, psychologii, ciekawych inicjatyw, szeroko pojętej kultury oraz utalentowanych twórców.

Przestrzeń © 2016Website credits: MH

Przeglądaj cały numer

Orientacja (psycho)seksualna, czyli jaki kierunek ma twój pociąg

graf. Urszula Zabłocka

graf. Urszula Zabłocka

Ten nieco przewrotny tytuł zawiera w sobie po części definicję orientacji seksualnej (a według najnowszej nomenklatury – orientacji psychoseksualnej, bo ostatecznie nie można sprowadzić jej jedynie do seksualności), którą uznajemy za trwały pociąg emocjonalny, seksualny i romantyczny do innej osoby. Kluczowym jest zauważenie wszystkich trzech sfer, a więc dostrzeżenie, że osoba homoseksualna (tak samo jak heteroseksualna) nie tylko realizuje swoją seksualność z osobą określonej płci, ale także, a może przede wszystkim, w takich osobach się zakochuje, do takich osób odczuwa pociąg psychiczny i romantyczny.

Przeciwnicy współczesnego naukowego podejścia do orientacji seksualnych wydają się skupiać jedynie na aspekcie seksualnym, czyniąc z obrazowych opisów realizowania tej seksualności swoiste oręże. Pseudotolerancyjni „nic do homo nie mają”, ale każą seksualność zostawić w zaciszu domowej sypialni. I słusznie! W zaciszu czegokolwiek nie można jednak zostawić emocjonalnych i romantycznych relacji, w których tkwi każdy z nas realizując swoje szczęście z drugą osobą. Podejście do orientacji seksualnej to nie kwestia światopoglądu, opcji politycznej czy reprezentowanej wizji świata, a przyjęcie

…wiedzy lub jej zaprzeczanie.

Powszechnie uznaje się istnienie trzech typów orientacji psychoseksualnej: heteroseksualizm (pociąg do przeciwnej płci), homoseksualizm (pociąg do tej samej płci) i biseksualizm (pociąg do obu płci). Brak pociągu w stosunku do obu płci, brak orientacji to aseksualizm. W 1948 roku dr Alfred Kinsey na podstawie badań dotyczących doświadczeń seksualnych, stworzył skalę (0-6) nazwaną od jego nazwiska, gdzie 0 oznacza całkowity heteroseksualizm, 6 całkowity homoseksualizm, 3 biseksualizm, a wartości 1, 2 i 4, 5 orientacje pośrednie. Współcześnie uznaje się występowanie pewnego kontinuum orientacji seksualnej, a użycie skali w procesie diagnozy osób wahających się nad swoją orientacją, ma pomóc im określić swoją tożsamość psychoseksualną. Co istotne, nie stosuje się narzędzi badających orientacje, uznając własną deklarację za najistotniejszy wskaźnik orientacji psychoseksualnej.

graf. Urszula Zabłocka

graf. Urszula Zabłocka

Dlaczego homo, hetero lub bi?

Stawiając pytanie o etiologię orientacji psychoseksualnej nie uzyska się jednoznacznej odpowiedzi. Naukowcy wskazują na wpływy genetyczne, hormonalne i neurologiczne. W toku badań wskazywano na odpowiedzialność konkretnych genów za orientację psychoseksualną, uznaje się jednak, że dzieli ją wiele różnych genów, podobnie jak za dziedziczenie wielu innych cech. Taki pogląd wyraża oficjalne stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego:

„Nie ma wśród naukowców konsensusu co do dokładnych przyczyn rozwijania się u jednostki orientacji heteroseksualnej, biseksualnej, gejowskiej czy lesbijskiej. Pomimo licznych badań, które poszukiwały możliwych genetycznych, hormonalnych, rozwojowych, społecznych i kulturowych wpływów na seksualną orientację, nie pojawiły się żadne odkrycia, które pozwoliłyby naukowcom na wniosek mówiący, że seksualna orientacja jest determinowana przez jakikolwiek szczególny czynnik czy czynniki. Wielu uważa, że zarówno natura, jak i wychowanie wspólnie odgrywają skomplikowane role; większość osób doświadcza niewielkiego lub żadnego wyboru dotyczącego ich orientacji seksualnej.” (Źródło: klik)

Czy Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:

„Przyczyny rozwoju orientacji seksualnej (czy to homoseksualnej, czy heteroseksualnej) nie są obecnie znane i prawdopodobnie są wieloczynnikowe, wliczając w to biologiczne i behawioralne czynniki, które mogą się różnić u różnych osób, a nawet różnić się w czasie.” (Źródło: Position Statement on Issues Related to Homosexuality)

Orientacja psychoseksualna nie podlega możliwości kształtowania, wyboru czy zmiany. Homoseksualizm został wykreślony z listy chorób i zaburzeń psychicznych w 1973 roku. Posiadanie konkretnej orientacji seksualnej nie zawsze jednak wiąże się z

…realizacją seksualną.

Jest nią stopień adekwatności zachowań z odpowiednią osobą i w odpowiedniej sytuacji erotycznej. Podobnie można spojrzeć na realizację orientacji psychoseksualnej. Czynniki środowiskowe i kulturowe, słaby wgląd i strach przed realizacją potrzeb mogą wpłynąć na występowanie orientacji egodystonicznej, w ICD10, klasyfikacji WHO, pod F66.I opisywanej następująco: identyfikacja płciowa czy też preferencja seksualna (heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna lub przedpokwitaniowa) nie budzą wątpliwości, ale jednostka z powodu współistniejących zaburzeń psychologicznych i behawioralnych chciałaby, by było inaczej i może chcieć leczyć się w celu zmiany płci. Jest to zatem sytuacja, w której osoba np. homoseksualna (częściej, chociaż egodystonia może także wystąpić sporadycznie w przypadku osób heteroseksualnych) nieświadoma swojej orientacji psychoseksualnej, żyje w związku heteroseksualnym. Niechęć przed zaakceptowaniem swojej orientacji może w skrajnych sytuacjach prowadzić do chęci zmiany płci (mechanizm ten można tłumaczyć chęcią przeniesienia swojego problemu na lekarzy, którzy mają taką osobę „naprawić”). Objawy, które mogą wystąpić w przypadku orientacji egodystonicznej to m.in. awersja seksualna, pochwica, zaburzenia erekcji czy spadek libido.

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

W odpowiedzi na dezinformację występującą w debacie publicznej związaną z homoseksualizmem, 7 listopada 2016 r. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wydało oświadczenie na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej. Oprócz kilku słów o etiologii orientacji psychoseksualnej, można w nim znaleźć słowa:

„Zdecydowanie sprzeciwiamy się powielaniu przez polityków i publicystów opinii na temat osób homoseksualnych, nie znajdujących poparcia we współczesnych badaniach, a także wyrażamy głęboki niepokój o społeczne konsekwencje tego rodzaju działań. Zwracamy uwagę, że reprodukowanie uprzedzeń wobec tych osób może skutkować pogorszeniem jakości psychicznego i fizycznego funkcjonowania znaczącej części społeczeństwa (przykładem mogą być próby samobójcze osób prześladowanych na tle homofobicznym). Reprodukowanie uprzedzeń przyczynia się także do pogłębiania szkodliwych podziałów społecznych oraz do wzrostu postaw nienawiści wobec osób będących członkami naszego społeczeństwa, co grozi głęboką dezintegracją tego społeczeństwa.” (Źródło: klik)

Oświadczenie to zawiera więc nie tylko fakty naukowe, które ze względu na pozycję oświadczających trudno kwestionować, ale i apel o szacunek i powstrzymywanie się od pełnych uprzedzeń opinii. W Polsce działa także wiele organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się wsparciem osób homoseksualnych pod kątem psychologicznym czy prawnym. Jedną z nich jest Lambda Warszawa, od niedawna współpracująca także z Magazynem Przestrzeń.

Komentarze
Komentarze do:

"Orientacja (psycho)seksualna, czyli jaki kierunek ma twój pociąg"

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuję