Magazyn Przestrzeń to połączenie codziennej psychologii z kulturą. To miejsce na odnalezienie siebie, dotknięcie swoich emocji, rozwój osobisty. Jest to także płaszczyzna dla sztuki i artystów. Celem magazynu jest promocja świadomego życia, psychologii, ciekawych inicjatyw, szeroko pojętej kultury oraz utalentowanych twórców.

Przestrzeń © 2016Website credits: MH

Archipelag Jazdów, weekend 1 (19-21 czerwca)

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram Archipelagu Jazdów na weekend 19-21 czerwca. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu. 

fot. Magazyn Przestrzeń

fot. Magazyn Przestrzeń

 

ARCHIPELAG JAZDÓW

Weekend 1
19 – 21 czerwca 2015
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny
Bez konieczności zapisywania się

Piątek, 19 czerwca

godz. 19.00 Otwarcie Archipelagu Jazdów

Inauguracja projektów:
Gregor Różański „Green Card” – ogród roślin migrujących w Cysternie na zewnętrznym dziedzińcu CSW Zamku Ujazdowskiego
Justyna Wencel i Marcin Chomicki „0,5 km koloru” – amfilada barw od alei Szpitala Ujazdowskiego przez kładkę nad Trasą Łazienkowską po osiedle domków fińskich

Sobota, 20 czerwca

godz. 12.00 Archipelag Literatury – warsztaty czytania z bliska
Lektura: Italo Calvino, „Niewidzialne miasta”
Miejsce: biały pawilon w parku przed Zamkiem Ujazdowskim

Niedziela, 21 czerwca

godz. 11.00 Teatranki | Ludoteka Jazdów
Teren Jazdów | Mapa Skarbów – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami prowadzone przez Instytut Teatralny

Miejsce: żółty pawilon w parku przed Zamkiem Ujazdowskim

godz. 12.00 Rezonans Zamku Ujazdowskiego – spacer z Małgorzatą Kuciewicz i Simone De Iacobis (Grupa Projektowa Centrala)w ramach projektu „Perspektywiczny Model Badawczy Jazdowa”
Zbiórka przy stole z makietą przed Zamkiem Ujazdowskim

godz. 16.00 Roślinni Migranci – wyprawa terenowa w poszukiwaniu gatunków inwazyjnych na Jazdowie
Zbiórka przy Cysternie przed Zamkiem Ujazdowskim

Pytania na temat programu wydarzeń prosimy kierować na adres e-mail: archipelagjazdow@csw.art.pl

Program szczegółowy:

Piątek, 19 czerwca

godz. 19.00 Otwarcie Archipelagu Jazdów
Inauguracja projektów:

Gregor Różański „Green Card” – ogród roślin migrujących w Cysternie, dawnym zbiorniku wodnym Szpitala Ujazdowskiego, na zewnętrznym dziedzińcu CSW Zamku Ujazdowskiego

Zarówno w polityce, jak również w biologii istnieją postawy zachowawczo-konserwatywne oraz progresywno-spekulacyjne. Jedni uważają, że trzeba za wszelką cenę zachować status quo i nie doprowadzać do zmian ekosystemów w celu prewencji ich imigracji lub eksterminacji, podczas gdy inni uważają, że natura sama sobie z tym poradzi na zasadzie autoregulacji, mimo większej, niż kiedykolwiek mobilności i tempa mieszania się gatunków roślin i zwierząt z różnych kontynentów. Pojawienie się na terenie Polski roślin uważanych za obce i inwazyjne jest związane z działalnością człowieka. Nielegalni imigranci z tzw. gatunków alochtonicznych, zwanych tez antropofitami, w tym kenofitami pojawili się nad Wisłą w czasach odkryć geograficznych, czyli u progu antropocenu. Konserwatorzy przyrody, naukowcy i przyrodnicy często wykluczają nowoprzybyłe gatunki z pojęcia „bioróżnorodności” i zamiast dostrzegać ich rolę w zmieniającym się środowisku (co jest nieuchronne i nieuniknione), uważają je za intruzów do wytępienia. Niektóre rośliny bywają oficjalnie zwalczane przez środowiskowe instytucje rządowe, co nasuwa skojarzenia z polityką imigracyjną w krajach zachodnich. „Green Card” to nazwa mikroogrodu zaprojektowanego na kilka letnich miesięcy i zaprezentowanego w cysternie / kazamacie przy Zamku Ujazdowskim. Projekt Gregora Różańskiego bada możliwości stworzenia ekosystemu będącego obrazem wpływu antropocenu – obecnej epoki geologicznej zdominowanej działalnością człowieka na bioróżnorodność roślinności. Projekt prezentowany będzie w przestrzeni dziewiętnastowiecznych piwnic usytuowanych przed główną fasadą Zamku Ujazdowskiego, tzw. cysterny wodnej, zaadaptowanej przez japońskiego artystę Tadashi Kawamatę w listopadzie 2001 roku.

Ogród otwarty do 6 września 2015
Kurator: Romuald Demidenko
Współpraca: Anna Czaban
Kwerenda naukowa: Adam Kapler, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie

Justyna Wencel i Marcin Chomicki „0,5 km koloru” – amfilada barw od alei Szpitala Ujazdowskiego przez kładkę nad Trasą Łazienkowską po osiedle domków fińskich

Instalacja „0.5 km koloru” jest znakiem w przestrzeni sąsiadującej z Zamkiem Ujazdowskim, Placem na Rozdrożu i osiedlem Jazdów. Eksponuje szlaki komunikacyjne pomiędzy miejscami o szczególnej energii społecznej: Plac Na Rozdrożu – jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie, osiedle Jazdów – unikatowy zespół domków fińskich w enklawie zieleni oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. „0.5 km koloru” składa się z dwóch części. Pierwsza jest drogowskazem dla użytkowników Placu na Rozdrożu kierującym ich w stronę CSW. Druga część jest łącznikiem między Zamkiem a osiedlem Jazdów. Na kładce nad Trasą Łazienkowską powstaje ruchomy obraz w odcieniach zieleni. W sposób symboliczny przywraca ciągłość drodze biegnącej wzdłuż zielonej Skarpy Warszawskiej, przeciętej w tym miejscu przez trasę szybkiego ruchu. W kontekście niedawno ocalonego przed likwidacją osiedla domków fińskich, działanie to nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez kolor, zmienność i ruch dokonuje się zmiana w przestrzeni. Malarska ingerencja sprawia, że w zależności od oświetlenia, sposobu i prędkości poruszania się wzdłuż barierek ogrodzenia i kładki, zmieniają się doznania wizualne przechodniów. Dwie wstęgi koloru uczytelniają sieć relacji między społecznościami lokalnymi, instytucjami kultury i przestrzenią publiczną, łącząc odosobnione wyspy w swoisty archipelag.

Sobota, 20 czerwca

godz. 12.00 Archipelag Literatury – warsztaty czytania z bliska
Lektura: Italo Calvino, „Niewidzialne miasta”, tłumaczenie Alina Kreisberg, fragment
Miejsce: biały pawilon w parku przed Zamkiem Ujazdowskim

Cykl spotkań z literaturą w ramach projektu Archipelag Jazdów w każdą sobotę od 20 czerwca do 29 sierpnia 2015 w godz. 12.00–13.30

Na warsztatach czytania z bliska omówimy książki, które podejmują kwestie społecznego uczestnictwa grup i jednostek, sąsiedztwa oraz więzi tworzonych w obrębie lokalnych wspólnot. Razem odtworzymy mitologie, które te fikcyjne wspólnoty tworzą, by (współ-)istnieć. Wychodząc z założenia, że literatura to często laboratorium społeczne, zbadamy różne modele koegzystencji grup i jednostek, i stworzymy dla nich topografie literackie. Przyjrzymy się też procesom kartograficznym w literaturze, dzięki którym niewidoczne wcześniej miejsca stają się widoczne na mapie i w świadomości czytelnika, pamiętając, że rewersem uwidocznienia pewnych rejonów jest zaciemnienie innych. Na przykładzie kartografii, która „wytwarza miejsca”, zadamy pytania o popularną dziś metaforę mapy: jej przydatność i ograniczenia w przypadku mapy narracyjnej, jaką tworzą pisarze. Pamiętając o wspólnotowej tradycji Jazdowa, zapewniamy gościnną atmosferę późnych śniadań.
Wszystkie lektury są dostępne w formie PDF po wysłaniu e-maila na adres: n.malek@csw.art.pl
Prowadzenie: Natalia Malek

Niedziela, 21 czerwca

godz. 11.00 Teatranki | Ludoteka Jazdów
Teren Jazdów | Mapa Skarbów – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami prowadzone przez Instytut Teatralny
Miejsce: żółty pawilon w parku przed Zamkiem Ujazdowskim

Czy miasto może być ogromną planszą do gry? Jakie zakamarki i historie skrywa w sobie teren Jazdowa? Jak trafić z Placu na Rozdrożu do Finlandii, na Wyspę Drzew, do hotelu dla owadów i nad strumyk, w którym kąpią się smoki? Instytut Teatralny zaprasza dzieci i rodziców na twórcze warsztaty w terenie. Teatranki – Ludoteka Jazdów to cykl niedzielnych spotkań, poświęcony poszukiwaniu miejskich gier i nowych przestrzeni wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Teren Jazdowa stanie się przestrzenią kreatywnych eksperymentów. Odkryjemy na nowo stare elementy krajobrazu, odnajdziemy zagubione lokalne historie i napiszemy własne. Stworzymy nową mapę Jazdowa – pełną skarbów, pomysłów i wskazówek jak twórczo spędzać tam wspólny czas.

W pierwszym spotkaniu cyklu zapraszamy dzieci i rodziców na performatywny spacer po terenie Jazdowa. Będziemy wędrować śladami instalacji wykonywanych przez małych i dużych w ramach cyklu „Laboratorium Przestrzeni” Małego Instytutu Teatralnego. Jest to interaktywna wystawa stworzona przez dzieci i dla dzieci, w której odbędziemy podróż do wnętrza drzewa, upleciemy największą na świecie pajęczą sieć i odkryjemy zakamarki Jazdowa, o jakich nawet nam się nie śniło.
Autor koncepcji instalacji: Jakub Drzastwa
Prowadzenie warsztatów: Dagna Dąbrowiecka, Natalia Leszczyńska

godz. 12.00 Rezonans Zamku Ujazdowskiego – spacer z Małgorzatą Kuciewicz i Simone De Iacobis(Grupa Projektowa Centrala) w ramach projektu „Perspektywiczny Model Badawczy Jazdowa”
Zbiórka przy stole z makietą przed Zamkiem Ujazdowskim

W niedzielę zapraszamy na pierwszy z cyklu spacerów po Jazdowie „Rezonans Zamku Ujazdowskiego”. Spotkanie inauguruje projekt „Perspektywiczny Model Badawczy Jazdowa”, stworzony przez Grupę Projektową Centrala, który prowadzić ma do stworzenia wielowymiarowej mapy przestrzeni Jazdowa. Każdy ze spacerów będzie próbą przyjęcia odmiennej perspektywy patrzenia na teren Jazdowa. Wszystkie te spojrzenia znajdą swoje odbicie na umieszczonym w parku przed Zamkiem Ujazdowskim stole-makiecie, który stanie się jednocześnie punktem spotkania i dyskusji o tym, czym jest i może być Jazdów.
Prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis (Grupa Projektowa Centrala)

godz. 16.00 „Roślinni Migranci” – wyprawa terenowa w poszukiwaniu gatunków inwazyjnych na Jazdowie
Zbiórka przy Cysternie przed Zamkiem Ujazdowskim

Wędrówki roślin pod wieloma względami przypominają migracje ludzi. Migrantów sprowadza się do innych krajów celowo, aby pracowali dla nowej ojczyzny, zagospodarowywali pustki, tworzyli dotąd nieobecne gałęzie przemysłu i usług, a nawet bronili w razie potrzeby swoich nowych rządów. Dokładnie tak samo bywa z roślinami, dostarczającymi więcej pożytków niż zwierzęta i minerały. Od początków rolnictwa przenoszono gatunki uprawne po to, by dawały pokarm, paszę dla zwierząt, włókna, barwniki, lekarstwa i środki odurzające. Większość przybyszów rośnie tylko w wyznaczonych dlań miejscach i nie przetrwałaby długo bez pomocy rolnika lub ogrodnika. Niektóre gatunki jednak aklimatyzują się szczególnie dobrze, a wręcz “uciekają” z upraw i śmiało wypierają rodzimą florę z jej naturalnych siedlisk. Niejeden gatunek segetalny (mówiąc brutalnie: chwast roślin uprawnych; mówiąc elegancko: zioło towarzyszące roślinom użytkowym) zawleczony na ziemie polskie w starożytności i średniowieczu tak mocno wrósł w nasz krajobraz kulturowy i przyrodniczy, tyle zastosowań znalazł w obejściu, że teraz żal nam zupełnie go wytępić. Podczas wyprawy poszukamy gatunków inwazyjnych na Jazdowie.
Prowadzenie: Adam Kapler, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie

Źródło: CSW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuję